Priser

NYE PRISER FRA OG MED 01.01.2023

Grad 1 – 2325,- pr. time, 3250,- for hele kurset
Grad 3-5350,- pr. time, 3 500,- for hele kurset
Intro Sprang350,- pr time, 3 500,- for hele kurset
Sprang/Dressur360,- pr. time, 3 600,- for hele kurset
Lett øvet voksen350,- pr. time, 3 500,- for hele kurset
Øvet-viderekommen (voksen)350,- pr. time, 3 500,- for hele kurset
Antall timer på våre kurs10
Søskenrabatt20% på elev nummer 2

Betaling for kurset må skje før første kurstime. Kvittering må medbringes på første time.

Det er desverre ikke mulig å ta igjen timer som ikke benyttes..

Kontonummer: 4230.55.59916

Vipps: 546401, Stall Øysand AS

Merk betalingen med navn på elev og dag og tidspunkt for ridekurset.
Ved manglende betaling kan man bli nektet å ri på timen.