Priser

NYE PRISER FRA OG MED 01.01.2022

Grad 1 – 2285,- pr. time, 2 850,- for hele kurset
Grad 3-5310,- pr. time, 3 100,- for hele kurset
Intro Sprang330,- pr time, 3 300,- for hele kurset
Sprang/Dressur360,- pr. time, 3 500,- for hele kurset
Lett øvet voksen310,- pr. time, 3 100,- for hele kurset
Øvet-viderekommen (voksen)310,- pr. time, 3 100,- for hele kurset
Antall timer på våre kurs10
Søskenrabatt20% på elev nummer 2

Betaling for kurset må skje før første kurstime. Kvittering må medbringes på første time.

Det er desverre ikke mulig å ta igjen timer som ikke benyttes..

Kontonummer: 4230.55.59916

Vipps: 546401, Stall Øysand AS

Merk betalingen med navn på elev og dag og tidspunkt for ridekurset.
Ved manglende betaling kan man bli nektet å ri på timen.