Rideskolen

Kursbeskrivelse, timeplan, priser og påmelding

Her finner du informasjon om rideskolen, inndeling og læremål på ridekurs , samt timeplan for rideskolen.

Vi tilbyr kurs for elever i alle aldre og på alle nivåer. Alle ridekursene foregår i vår store ridehall! 

 • Rideskolen går fra mandag til torsdag fra kl. 17 til kl. 21
 • Hvert semester går over 10 uker, og det er 4 semestre i løpet av et år
 • Hver time varer i 45 minutter. Det er satt av 5 minutter mellom hver time for å hente hesten og stige på.
 • Hvert semester inneholder én teoritime
 • Timene deles etter alder og nivå. Vi har egne voksenkurs på kveldstid.

Kursbeskrivelse

Kursene er lagt opp etter rideknappene – fra grad 1 til grad 5. Da ridning er en ferdighet som tar tid å lære, er flere av gradene delt opp i flere deler og går over flere semestre.. Se oversikten under for å lese om hva du lærer på hver grad.

For deg som aldri har ridd før, eller som har ridd lite. Vi har nybegynnerkurs for barn og voksne i alle aldre. Man lærer trygg håndtering av hest og grunnleggende ridning. Etter du har fullført grad I skal du være klar til å ta rideknappen grad I, hvor læringsmålene er som følger:

– Hvordan gå inn og ut av boksen og gjøre hesten oppmerksom på deg på en sikker måte, og redegjøre for hvorfor

– Legge på grime.

– Binde hest med grime og grimeskaft (leietau).

– Pusse/strigle hest.

– Leie ferdig oppsalet hest inn og ut av boksen. (Påsaling er ikke et læringsmål før grad II.)

– Leie hesten i skritt, oppstilling klargjøring for påstiging.

– Påstiging og ridning i skritt (med eller uten person som leier hesten)

– Oppstilling og avstiging med klargjøring for innleiing.

For deg som har ridd litt før og oppnådd læringsmålene for rideknappen grad I. Grad II er fordelt over to semestre, del I og II, og når du har gjennomført disse skal du ha lært:

  • Oppførsel og orden ved behandling av hest – stalldisiplin
  • Løfte beina til hesten og rense høvene
  • Sale på og av, inkludert å ta av og på hodelag.
  • Gjøre rede for farge og avtegn på den hesten man skal ri.
  • Ridning:
   – Sitte opp på hesten og ri i skritt
   – Skritt på lange og korte tøyler
   – Volter og rette linjer i skritt: (20m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og vend rett opp)
   – Ri trav lettriding og nedsittende på rette linjer.
   – Holdt
   – Avstiging
  • Leie hesten av banen

  Når du har oppnådd læringsmålene til grad I og II, er du klar til å gå løs på grad III.  

  RIDEKNAPPEN GRAD 3 (3 deler)

  • Litt om fôring:
   Hvor ofte bør en hest fôres og få vann?
   Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
   Hva slags fôrtyper kan brukes vanligvis?
   Nevn et par ting som kan skje med hesten ved feil fôring
  • Ridning:
   – Skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor
   –  3 travbommer
   –  Et lite krysshinder som skal forseres i trav 
   Turridning:
   – Ridning i skritt og trav i lite trafikert område og/eller i tur/ skogsterreng med leder. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og i skog og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.

  RIDEKNAPPEN GRAD 4 (2 deler)

  • Gjør rede for hestens atferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel.
  • Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
  • Ta fra hverandre og sett sammen delene i hodetøy.
  • Utfør rengjøring og smøring av hodetøy.
  • Sitsklasse: skal inneholde følgende:
   Skritt på korte og lange tøyler.
   trav nedsitting og lettridning. 
   I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer/kavaletter.
   Galopp nedsitting på rette og bøyde sport og storvolter.
   Galoppere over et lite hinder (ca. 40-50cm)
   Rytteren skal vise 2-punkt sits og 3-punkt sits i trav og galopp. 
   I forbindelse med ridning over bommer/kavaletter benyttes 2- og 3-punktsits. 

  RIDEKNAPPEN GRAD 5

  • Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale. Hesten skal sales opp til rideprøven. Utstyret skal være rengjort og i sikkerhetsmessig stand. 
  • Forklare hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
  • Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten. 
  • Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav. 
  • Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Riding i lite trafikkert område for å vise riktig opptreden. Dette utføres som turridning. 
  • Hopping: Et hinder (maks. høyde 50cm), hoppes minimum to ganger.
  • Dressur: Program LC:1 

  Ønsker du å videreutvikle dine ferdigheter i dressur etter grad V, kan du melde deg på dressur viderekommen. 

  Ønsker du å bli en god sprangrytter? På dette kurset øver vi målrettet på bomarbeid, hvordan tilpasse steglengden til hesten og telle steg samt andre tekniske ferdigheter i sprangridning.

  For de minste rytterne! Dette kurset er for elever i alderen 5-7 år. 

  Er du usikker på hvilket nivå du er på, passer det dårlig for deg å ri på kurs, eller ønsker du bare å ri alene med full oppmerksomhet fra instruktør hele timen? Book en privattime da vel!

  Priser

  Ridekurs
  *Ny pris på ridekurs fra høsten 2020*

  Grad 1-2 265,- pr.time, kr. 2650,- for hele kurset
  Grad 3-5 290,- pr.time, kr. 2900,- for hele kurset
  Sprang/Dressur 340,- pr.time, kr. 3400,- for hele kurset
  Ponnigruppe (4-7år) 250,- pr.time, kr. 2500,- for hele kurset
  Øvet-viderekommen (voksen) 290,- pr.time, kr. 2900,- for hele kurset
  Antall timer på våre kurs: 10

  -20% søskenrabatt på elev nummer 2 

  Betaling for kurset må skje før første kurstime. Kvittering må medbringes på første time.

  Det er desverre ikke mulig å ta igjen timer som ikke benyttes.

  Kontonr. 4230.55.59916

  Merk betalingen med navn på elev og dag og tidspunkt for ridekurset.
  Ved manglende betaling kan man bli nektet å ri på timen. 

  Privattimer

  1 person kr. 500,- per person
  2 personer kr. 400,- per person
  3 personer eller flere kr. 350,- per person

   

  Ponniklubb:

  Pris pr. barn kr. 400,-