Sikkerhet

Forsiktighet og sikkerhet

1. All ridning hos oss skal foregå med egen godkjent sikkerhetshjelm

2. Sikkerhetsvest er påbudt for alle under 18 år. Vest kan lånes av oss

3. Fottøy skal ha liten hæl

4. All håndtering av hest skal foregå på en gjennomtenkt og forsvarlig måte

5. Ta hensyn når du kommer til oss i forhold til både mennesker og dyr på området

6. All ferdsel på området er på eget ansvar

7. Vi oppfordrer alle til å tegne en ulykkesforsikring som dekker uhell ved ridning og håndtering av dyr. Omgang med hest og dyr vil alltid innbefatte en viss risiko for uhell og skade.