Kursbeskrivelse

Kursene er lagt opp etter rideknappene – fra grad 1 til grad 5. Da ridning er en ferdighet som tar tid å lære, er flere av gradene delt opp i flere deler og går over flere semestre.. Se oversikten under for å lese om hva du lærer på hver grad.

Grad I

For deg som aldri har ridd før, eller som har ridd lite. Vi har nybegynnerkurs for barn og voksne i alle aldre. Man lærer trygg håndtering av hest og grunnleggende ridning. Etter du har fullført grad I skal du være klar til å ta rideknappen grad I, hvor læringsmålene er som følger:

 • Hvordan gå inn og ut av boksen og gjøre hesten oppmerksom på deg på en sikker måte, og redegjøre for hvorfor
 • Legge på grime.
 • Binde hest med grime og grimeskaft (leietau).
 • Pusse/strigle hest.
 • Leie ferdig oppsalet hest inn og ut av boksen. (Påsaling er ikke et læringsmål før grad II.)
 • Leie hesten i skritt, oppstilling klargjøring for påstiging.
 • Påstiging og ridning i skritt (med eller uten person som leier hesten)
 • Oppstilling og avstiging med klargjøring for innleiing.

Grad 2

For deg som har ridd litt før og oppnådd læringsmålene for rideknappen grad I. Grad II er fordelt over to semestre, del I og II, og når du har gjennomført disse skal du ha lært:

 • Oppførsel og orden ved behandling av hest – stalldisiplin
 • Løfte beina til hesten og rense høvene
 • Sale på og av, inkludert å ta av og på hodelag.
 • Gjøre rede for farge og avtegn på den hesten man skal ri.
 • Ridning:
  – Sitte opp på hesten og ri i skritt
  – Skritt på lange og korte tøyler
  – Volter og rette linjer i skritt: (20m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og vend rett opp)
  – Ri trav lettriding og nedsittende på rette linjer.
  – Holdt
  – Avstiging
 • Leie hesten av banen

Grad 3

Når du har oppnådd læringsmålene til grad I og II, er du klar til å gå løs på grad III.  

RIDEKNAPPEN GRAD 3 (3 deler)

 • Litt om fôring:
  Hvor ofte bør en hest fôres og få vann?
  Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
  Hva slags fôrtyper kan brukes vanligvis?
  Nevn et par ting som kan skje med hesten ved feil fôring
 • Ridning:
  – Skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor
  –  3 travbommer
  –  Et lite krysshinder som skal forseres i trav 
  Turridning:
  – Ridning i skritt og trav i lite trafikert område og/eller i tur/ skogsterreng med leder. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og i skog og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest.

Grad 4

RIDEKNAPPEN GRAD 4 (2 deler)

 • Gjør rede for hestens atferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel.
 • Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
 • Ta fra hverandre og sett sammen delene i hodetøy.
 • Utfør rengjøring og smøring av hodetøy.
 • Sitsklasse: skal inneholde følgende:
  Skritt på korte og lange tøyler.
  trav nedsitting og lettridning. 
  I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer/kavaletter.
  Galopp nedsitting på rette og bøyde sport og storvolter.
  Galoppere over et lite hinder (ca. 40-50cm)
  Rytteren skal vise 2-punkt sits og 3-punkt sits i trav og galopp. 
  I forbindelse med ridning over bommer/kavaletter benyttes 2- og 3-punktsits. 

Grad 5

RIDEKNAPPEN GRAD 5

 • Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale. Hesten skal sales opp til rideprøven. Utstyret skal være rengjort og i sikkerhetsmessig stand. 
 • Forklare hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
 • Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten. 
 • Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav. 
 • Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Riding i lite trafikkert område for å vise riktig opptreden. Dette utføres som turridning. 
 • Hopping: Et hinder (maks. høyde 50cm), hoppes minimum to ganger.
 • Dressur: Program LC:1 

Sprang Intro

Sprang – teknisk introduksjon til sprangridning

 • Bomarbeid
 • Tilpasse steglengde til hesten mellom bomarbeid
 • Telle galoppsteg og øve på rideveier
 • Kontrollere hestens tempo og trene kordinasjonsevne hos rytter.

Sprang/Dressur

På dette kurset så rir elevene annenhver uke dressurtime og sprangtime. Dette kurset er for øvet ryttere som har god balanse på hesten og kan ri i alle gangarter. Vi jobber blant annet med:

 • Lette dressurøvelser som sjenkelvikninger og versader.
 • Jobbe med å stille hesten og løsgjøre hesten.
 • Kontrollere hestens tempo og øve på rideveier både på ridebanen generelt og med hinder på banen.
 • I sprangridning så inneholder hver time et spesifikt tema som f.eks å ri kombinasjoner, brutte linjer eller å hoppe en hel bane.

Lett øvet voksen

Kurset er for voksne over 18 år

Kurset er passende for voksne ryttere som mestrer å trave selvstendig på hesten. På kurset så vil man gå gjennom

 • Rideveier i trav
 • Kontrollere tempoet til hesten og øke kordinasjonsevnen mens man sitter på hesteryggen
 • Teori om hestestell og oppsaling
 • Fokus på å bli trygg i all håndtering av hest og på hesteryggen
 • Fokus på korrekt sits og hvordan man gir riktige signaler til hesten

Ønsker å gjøre oppmerksom på at dette er hovedmålene for kurset men ridetimene vil bli tilrettelagt gruppens nivå.

Godt øvet voksen

Kurset er for voksne ryttere som har god kontroll på hesten i alle gangarter.

 • Rideøvelser som utfordrer rytters kordinasjonsevne, balanse og rytterens evne til samspill med hesten.
 • Lette dressurøvelser som sjenkelvikninger og versader.
 • Galopparbeid for å forbedre både rideveier og rideteknikk
 • Inneholder én ridetime teori
 • Øve på korrekt sits og tøyletak

Viderekommen voksen

Kurset er for voksne ryttere over 18 år som har ridd fast i en lengre periode.

 • Inneholder dressurøvelser som sjenkelvikninger og versader i alle gangarter. Jobber videre med dressurøvelser som bakpartsvendinger og traverer.
 • Jobber aktivit med å løsgjøre hesten og ri riktig teknikk på å få hesten til å gå i form.
 • Tempovekslinger for å øke rytterens kontroll på hesten og øver på å ri hesten i samling.
 • Utfordrende øvelser som gir rytteren muligheten til å trene balanse, samspill med hesten, rideveier og kontroll.
 • Fokus på riktig sits, tøyletak