Kursbeskrivelse

Nybegynner 1

For deg som aldri har ridd før, eller som har ridd lite. Man lærer trygg håndtering av hest og grunnleggende ridning. På dette kurset skal man lære:

 • Hvordan gå inn og ut av boksen og gjøre hesten oppmerksom på deg på en sikker måte.
 • Binde hest med grime og leietau.
 • Pusse/strigle hest.
 • Leie ferdig oppsalet hest inn og ut av boksen. Leie hesten i skritt, oppstilling klargjøring for påstiging.
 • Påstiging og ridning i skritt (med eller uten person som leier hesten)
 • Påbegynne ridning i trav
 • Oppstilling og avstiging med klargjøring for innleiing.

På dette kurset bruker vi shetlandsponnier, litt større ponnier og små hester.

Nybegynner 2

For barn som har ridd litt før og føler seg trygg på punktene man øver på på nybegynner 1. Barna skal nå være klar for å ri uten leier. På dette kurset skal man lære:

 • Oppførsel og orden ved behandling av hest – stall disiplin
 • Løfte beina til hesten og rense høvene
 • Sale på og av, inkludert å ta av og på hodelag.
 • Gjøre rede for farge og avtegn på den hesten man skal ri.
 • Ridning:
  – Sitte opp på hesten og ri i skritt
  – Skritt på lange og korte tøyler
  – Volter og rette linjer i skritt: (20m volte, vend rett over banen, vend gjennom banen og vend rett opp)
  – Ri trav lettriding og nedsittende på rette linjer.
  – Holdt
  – Avstiging
 • Leie hesten av banen

På dette kurset bruker vi shetlandsponnier, litt større ponnier og små hester. 

Lett Øvet

For barn som føler seg trygge på alle læremålene på våre nybegynnerkurs. Her rir man selvstendig uten leier. På dette kurset skal man lære: 

 • Gjør rede for hestens atferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel.
 • Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
 • Ta fra hverandre og sett sammen delene i hodetøy.
 • Utfør rengjøring og smøring av hodetøy.
 • Ridning:
  – Skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor
  –  3 travbommer
  –  Et lite krysshinder som skal forseres i trav 

På dette kurset brukes det en god blanding av ponnier og hester i alle størrelser.

Øvet

For barn som har ridd mye og mestrer alle gangarter. På dette kurset  skal man lære:

 • Foring av hest
 • Mønstring av hest
 • Forklare hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
 • Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten. 
 • Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav. 
 • Ridning:
  Skritt på korte og lange tøyler.trav nedsitting og lettridning. I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer/kavaletter. Galopp nedsitting på rette og bøyde sport og storvolter. Galoppere over et lite hinder (ca. 40-50cm) Rytteren skal vise 2-punkt sits og 3-punkt sits i trav og galopp. I forbindelse med ridning over bommer/kavaletter benyttes 2- og 3-punktsits. 

På dette kurset bruker vi store ponnier og hester. 

Sprang 1

For barn/ungdom som har ridd mye og har god erfaring. Trygg i alle gangarter og trygg på å ri de fleste type hester. Har prøvd å hoppe hinder tidligere. Her er det sprang og dressur annenhver uke. På dette kurset skal man lære:

 • Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale. Hesten skal sales opp til konkurranse. Utstyret skal være rengjort og i sikkerhetsmessig stand. 
 • Lette dressurøvelser som sjenkelvikninger og versader.
 • Jobbe med å stille hesten og løsgjøre hesten.
 • Kontrollere hestens tempo og øve på rideveier både på ridebanen generelt og med hinder på banen.
 • I sprangridning så inneholder hver time et spesifikt tema som f.eks å ri kombinasjoner, brutte linjer eller å hoppe en hel bane.

På dette kurset bruker vi store ponnier og hester. 

Sprang 2

For barn som har vært igjennom og føler seg trygge på læringsmålene til sprang 1. Her binder vi sammen 2 og 2 timer. 1 uke rir man teknisk trening og uken etter bygger vi på samme øvelse med flere utfordringer og hinder. På dette kurset skal man lære: 

 • Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale. Hesten skal sales opp til konkurranse. Utstyret skal være rengjort og i sikkerhetsmessig stand. 
 • Skille mellom forskjellige hinder typer og øvelser.
 • Hvordan gå/lære seg en bane
 • Ridning: 
 • Øve videre på det vi har lært på sprang 1.
 • Prøve seg på å ri en full bane med regler like som i en konkurranse. 

Øvet voksen- Dressur

Kurset er for voksne over 18 år

Kurset er for voksne ryttere som har god kontroll på hesten i alle gangarter.

 • Rideøvelser som utfordrer rytters kordinasjonsevne, balanse og rytterens evne til samspill med hesten.
 • Lette dressurøvelser som sjenkelvikninger og versader.
 • Galopparbeid for å forbedre både rideveier og rideteknikk
 • Øve på korrekt sits og tøyletak

Øvet voksen- Mix

Kurset er for voksne over 18 år

Kurset er for voksne ryttere som har god kontroll på hesten i alle gangarter. Her har vi timer med dressurarbeid, bomarbeid og god variasjon. 

 • Rideøvelser som utfordrer rytters kordinasjonsevne, balanse og rytterens evne til samspill med hesten.
 • Lette dressurøvelser.
 • Galopparbeid for å forbedre både rideveier og rideteknikk
 • Øve på korrekt sits og tøyletak
 • Bomarbeid og kavaletter

Generell informasjon

 • Det er kun plass til 5 elever pr gruppe. 
 • Alle kursene går over 10 uker. 
 • Alle møter til timene sine inne i stallen. Her får man utdelt hest, som man selv tar med seg ut til store ridehall. Timen avsluttes med å leie hesten inn igjen. Det er satt av 60 minutter til hver time.
 • Alle kurs har 1 teoritime inne i stallen, med unntak av nybegynnerkursene som har 2 teoritimer. 
 • Når gradestokken kryper under 18 minusgrader, vil timene bli byttet ut med aktiviteter inne i stallen. 
 • Det er ikke mulig å få godskrevet timer man ikke får benyttet seg av. Havner ridetimene på helligdager blir disse timene flyttet til en alternativ dag.
 • Vektgrense rytter som skal ri shetlandsponni:  45 kg.  Vektgrense rytter som skal ri liten ponni: 60 kg / Stor ponni: 70 kg. Vektgrense på rytter som skal ri hest :85 kg  Vektgrense på rytter som skal på sprangkurs: 75 kilo. Vektgrensen er satt grunnet hestenes dyrevelferd. Har dere spørsmål angående dette, ta kontakt. 
 • Er det noen som har spesielle behov må dette varsles ifra om på forhånd.
 • Foreldre må sitte på tribunen og ikke blande seg inn i undervisningen. 
 • Har man gått 2 runder på sprang 2 avsluttes rideopplæringen i rideskolen hos oss. Dette for at alle elever skal ha mulighet til å komme seg opp på de høyeste nivåene. Har du fullført rideskolen, kan man ta kontakt for andre tilbud.