Påmelding

Vennligst fyll ut alle påkrevde felt som er merket med stjerne. Skjemaet registreres ikke hvis det ikke er utfyllt korrekt. Denne meldingen vises også etter du har sendt inn ditt skjema.

Hvis ja, oppgi hvilke kurs du har deltatt på tidligere.
Jeg aksepterer at påmeldingen er økonomisk bindende, og at jeg ved å sende inn dette påmeldingsskjemaet plikter å betale kursavgiften selv om jeg skulle trekke meg fra eller ikke møte opp på rideleir/kurs.