Påmelding rideleir

Navn på deltaker.
Skriv inn mailadressen du ønsker å få tilsendt informasjon og faktura til.
Hvis deltakeren ikke har egen telefon, skriv inn telefonnummer til foresatt/nærmeste pårørende.
Gatenavn og nummer, postnummer og sted.
Hvis under 18, spesifiser alder i boksen under.
Påmeldingen er økonomisk bindende. Dette innebærer at du forplikter deg til å betale dersom du får plass på rideleiren, selv om du skulle velge å trekke deg/ikke benytte deg av plassen din.