Kursbeskrivelser


DETTE SKAL DU KUNNE ETTER BESTÅTT RIDEKNAPP:

RIDEKNAPPEN GRAD 1 (1 del)

 • Gå inn/ut av spilttau/boks. Gjøre hesten oppmerksom. Hvorfor?
 • Pålegging av grime. Binding av hest med grime og grimeskaft.
 • Pussing av hest
 • Leie ferdig oppsalet hest ut av/inn i spilttau/boks. 
 • Leie hest i skritt, oppstilling og klargjøring for oppsitting. 
 • Oppsitting, ridning i skritt (evnt. med leier), oppstilling og avsitting med klargjøring før innleiing samt innleiing.

RIDEKNAPPEN GRAD 2 (2 deler)

 • Oppførsel og orden ved behandling av hest – stalldisiplin
 • Oppløfting av bein, rensing av høver.
 • Opp- og avsaling, samt pålegging og avtaging av hodelag.
 • Gjøre rede for farge og avtegn på den hesten man skal ri.
 • Ridning, som skal omfatte følgende:
  Oppsitting,, ridning i skritt
  Skritt på lange og korte tøyler
  Volter og rette linjer i skritt (20m volte, vend rett over banen, veng gjennom banen og vend rett opp)
  Trav lettriding og nedsittende på rette linjer.
  Holdt.
  Avsitting
 • Leiing av hesten ut av banen. 

RIDEKNAPPEN GRAD 3 (3 deler)

 • Litt om fôring:
  hvor ofte bør en hest fôres og vannes?
  Hvor mye fôr og vann trenger en vanlig ridehest daglig?
  Hva slags fôrslag kan brukes vanligvis?
  Nevn ett par ting som kan skjer hvis hesten blir feilaktig fôret.
 • Ridning i skritt, trav og galopp på rette linjer og bøyde spor. 3 travbommer samt ett lite krysshinder som skal forseres i trav. 
 • Ridning i skritt og trav i lite traffikert område og/eller i tur/ skogsterreng meg leder. Rytterne skal kjenne og vise kjennskap til regler i trafikken og i skog og mark. Rytterne skal vise god fremtreden til hest 

RIDEKNAPPEN GRAD 4 (2 deler)

 • Gjør rede for hestens atferdsmønster når det gjelder flokkinstinkt, syn og hørsel.
 • Gjør rede for enkle sikkerhetsregler i stallen.
 • Ta fra hverandre og sett sammen delene i hodetøy.
 • Utfør rengjøring og smøring av hodetøy.
 • Sitsklasse: skal inneholde følgende:
  Skritt på korte og lange tøyler.
  trav nedsitting og lettridning. 
  I trav skal vises gjennomvendinger, storvolte, midtlinje og trav over bommer/kavaletter.
  Galopp nedsitting på rette og bøyde sport og storvolter.
  Galoppere over et lite hinder (ca. 40-50cm)
  Rytteren skal vise 2-punkt sits og 3-punkt sits i trav og galopp. 
  I forbindelse med ridning over bommer/kavaletter benyttes 2- og 3-punktsits. 

RIDEKNAPPEN GRAD 5

 • Stell av hesten som før en konkurranse; grundig puss, pleie av man og hale. Hesten skal sales opp til rideprøven. Utstyret skal være rengjort og i sikkerhetsmessig stand. 
 • Forklare hvorfor og hvordan man visiterer en hest.
 • Navngi de enkelte ytre kroppsdeler hos hesten. 
 • Mønstring av hest, oppstilling, skritt og trav. 
 • Ridning i skritt og trav opp og utfor bakke for å vise evne til å ri med riktig sits i terreng. Riding i lite trafikkert område for å vise riktig opptreden. Dette utføres som turridning. 
 • Hopping: Et hinder (maks. høyde 50cm), hoppes minimum to ganger.
 • Dressur: Program LC:1 

SPRANG/DRESSUR (hopping ca. hver andre time)

 • rytteren videreutvikler ferdigheter fra foregående kurs
 • det rulleres med bakkearbeid/dressur, gymnastikkhopping, bomarbeid og banehopping
 • bli en bedre rytter både på bakken og på sprangbanen
 • øke forståelsen for ridning generelt
 • hvorfor vi trener slik vi gjør og hvordan treningen påvirker hesten
 • rytteren kan sette seg individuelle mål i samarbeid med instruktøren

 

lillemann